Almachtige God, Uw apostolische Kerk bevindt zich over de hele wereld. Uw zonen en dochters stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij bidden U speciaal vandaag om onze eenheid in Jezus Christus te behoeden en te dragen. Geef dat Uw katholieke Kerk steeds meer instrument wordt van de vrede van de verrezen Heer. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus en de heilige Paulus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.