maandag 29 januari 2024

Genadevolle God, de kracht van Uw heilige Geest bezielt de harten van Uw heiligen. Wij vragen Uw zegen voor mensen van goede wil in de sloppenwijken van Manila (de Filipijnen), die ondanks een leven in onzekerheid, armoede, onrust, en vervuiling, elkaar elke dag bemoedigen en helpen. Wij bidden voor hen die verzoening zoeken en vrede stichten; voor hen die gerechtigheid verkondigen; voor hen die stille daden van naastenliefde verrichten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Abundantia, weduwe, martelares tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.