maandag 29 augustus 2022

Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias geneest de berouwvolle mens van zijn levenswonden en bevrijdt hem van zijn valse ego. Wij bidden U vandaag voor mensen die wonen in Pakistan, waar zoveel religieus geweld is. Dat hun hart moge opengaan voor de Blijde Boodschap van vrede en dat zij de genezende kracht van Uw heilige Geest mogen ervaren. Wij danken U voor de bisschoppen in Pakistan, die met groot vertrouwen de waarheid van het Evangelie verdedigen en verkondigen. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.