maandag 29 april 2024

God onze goede Vader, op de Schedelplaats Golgotha werd de dood voor altijd overwonnen door Uw Zoon Jezus, de Gekruisigde Die leeft. Wij vragen U tijdens dit Paasfeest: bevestig onze paus en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun onderlinge eensgezindheid, wijsheid en een grote liefde voor de mensen. Bescherm hen tegen vervolging, geweld en kwaadsprekerij. Geef dat zij hun ambt uitoefenen met zuiverheid, moed en geduld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, patrones van Europa, door Christus onze Heer.