Goede God, U verlangt dat de mensen U kennen door Uw Zoon Jezus Christus. Nog altijd zijn er miljoenen mensen in Egypte die het Evangelie nog niet hebben gehoord. Wij vragen U om de vruchtbare verkondiging van de Goede Boodschap aan de Egyptenaren te zegenen. Dat velen daar geraakt mogen worden door het levende Woord en dat zij gehoor geven aan Uw roepstem. Door Christus onze Heer.