Heer onze God, U hebt Uw liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Hij trok rond en raakte zieken aan, opende de ogen van blinden en deed de lammen lopen. Wij bidden U dat velen zijn aanraking mogen ervaren in hun leven. Dat hun ogen opengaan voor de eeuwige goederen en dat zij zich bekeren tot U, de enige bron van het ware leven. Wij vragen om Uw Geest van wijsheid voor ons bij het maken van belangrijke keuzes. Door Christus onze Heer.