God onze Vader, in Rusland wonen miljoenen mensen die de Paasboodschap van Jezus Christus nog niet kennen. Wij vragen Uw zegen voor het verkondigingswerk onder de mensen in Rusland – speciaal onder de machthebbers en de rijken. Dat velen van hen geraakt mogen worden door de liefde van Christus, zich bekeren en stand houden in hun geloof onder alle omstandigheden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, patrones van Europa, door Christus onze Heer.