Barmhartige God, De hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid en goedheid. Wij bidden U vandaag uit dank voor mensen overal ter wereld die werken in de zorg. Voor artsen, verplegers en onderzoekers. Speciaal voor hen die werken in gebieden die geteisterd worden door oorlog. Wij bidden U om veiligheid en ook om de medewerking van lokale overheden bij hun arbeid. Geef dat zij vreugde ervaren bij hun werk in dienst van hun naasten. Door Christus onze Heer.