maandag 28 september 2020

Heer onze God, in Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden vandaag voor de vruchtbare verspreiding van de Blijde Boodschap in Japan: waak over het verkondigingswerk van de Japanse bisschoppen en geef dat Uw Kerk in Japan vele landgenoten mag verwelkomen. Wij bidden dat de Japanse Kerk mag groeien in geloof, in liefde en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Japanse martelaren van de Augustijnen, door Christus onze Heer.