maandag 28 november 2022 

God onze Vader, Uw Zoon heeft het vlees aangenomen en is kwetsbaar mens geworden zoals wij dat zijn. Wij bidden U vandaag voor de gehuwden. Dat man en vrouw trouw blijven aan hun heilige roeping en met geduld, wijsheid, vertrouwen en liefde elkaar de ruimte geven om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Wees hun steeds nabij met Uw heilige Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige James Thompson, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.