maandag 28 maart 2022

Goede God, U waakt over de Kerk met grote zorg en overvloedige liefde. Wij vragen Uw zegen voor de oude Christelijke gemeenschappen in Egypte. Geef de kerken en kloosters daar goede en wijze herders, die met grote liefde en zuiverheid de Boodschap van Uw Zoon blijven uitdragen in woord en in daad. Geef verlichting van de eeuwenlange christenvervolging en schenk vaste hoop op een veilige en bloeiende toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Renée-Marie Dumont, echtgenote en martelares tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.