maandag 28 februari 2022

Eeuwige God, Uw Koninkrijk gedijt waar Uw Geest waait. Wij bidden U dat de dauw van Uw heilige Geest overvloedig neerdaalt in Jordanië en dat de harten van jonge Jordaniërs geraakt worden door het Evangelie. Dat regeringsleiders en machthebbers daar de almacht van Jezus Christus leren kennen en gehoor geven aan Uw geboden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Stanislaw Trojanowski, Minderbroeder, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.