maandag 28 december 2020

Barmhartige God, U schept de mens naar uw beeld en gelijkenis en daarom is het menselijke leven heilig. Op deze gedenkdag van de heilige Onnozele Kinderen willen wij U bidden om uw bescherming voor het ongeboren leven. Wij vragen U: raak wetgevers en stemgerechtigden aan met uw Geest van liefde en wijsheid. Wees de kleinen en machtelozen steeds nabij. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Onnozele Kinderen, martelaren, door Christus onze Heer.