maandag 28 augustus 2023

Liefdevolle God, Gij nodigt ons uit om met de hulp van uw geliefde Zoon en Gezalfde, Jezus, weg te trekken uit de slavernij van de zonde, en op te trekken naar de vrijheid van Uw Koninkrijk. Wij bidden U voor alle mensen in Mali die worden bedreigd met geweld en gevangenschap vanwege hun geloof in de goddelijke natuur van Jezus Christus. Geef hun de liefde die hun vervolgers zal ontwapenen en hen zal voorbereiden op de komst van de heilige Geest in hun hart. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.