Liefdevolle God, Velen van Uw kinderen hebben met hun eigen bloed getuigd van Uw Zoon. Wij bidden U voor alle kinderen wereldwijd die slachtoffer zijn van vervolging, oorlog, misbruik en hebzucht. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld en onrecht. Sta de kleinen en machtelozen bij en schenk hun steeds weer Uw troost en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Onnozele Kinderen, martelaren, door Christus onze Heer.