Goede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij bidden om arbeiders voor de oogst. Wij vragen U daarom: open de harten van mannen en vrouwen voor Uw roepende stem. Geef Uw Kerk overal bezielde priesters en diakens, catechisten en religieuzen, die Uw Woord willen verkondigen aan onze wereld. Geef Uw Kerk wijze en creatieve theologen, mannen en vrouwen, die het mysterie van de incarnatie inzichtelijk maken voor de gelovigen. Schenk Uw kinderen overal een vurig geloof in de Goede Boodschap. Door Christus onze Heer.