Goede God, Uw wonderen worden verkondigd tot aan de uiteinden van onze wereld. Wij danken U vandaag voor de Christenen in Zuid-Korea die Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen aan mensen overal ter wereld. Wij bidden U speciaal voor de Christenen in Noord-Korea die te lijden hebben onder grote vervolging en veel geweld. Om Uw bemoediging en troost. En wij bidden U tenslotte voor Uw Kerk in Japan: dat zij mag groeien in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Japanse martelaren van de Augustijnen, door Christus onze Heer.