Almachtige God, U leidt Uw Kerk met vaste hand en met liefde door de wisselvalligheden van de wereldgeschiedenis. Wij danken U voor de heiligen van Uw Kerk. Voor mensen die brood geven aan de armen. Voor mensen die vrede verkondigen in daden. Voor mensen die in stilte bidden om de komst van Uw Koninkrijk. Wij vragen U: zegen deze goede mannen en vrouwen. Geef dat velen die hun liefde en gebed ondervinden, vragen naar de sacramenten van doopsel en vormsel en zo het eeuwige leven ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus, door Christus onze Heer.