Goede God, U bent een God die verlangt dat alle mensen in oprechte vrede en liefde met elkaar leven. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk, het Lichaam van de verrezen Christus. Laat Uw Kerk eenheid brengen tussen mensen van verschillende rassen, talen en naties en maak haar voor alle volken tot teken van het heil. Door Christus onze Heer.