God, bron van alle wijsheid. Wij bidden U voor degelijk onderwijs en een goede vorming en toerusting voor kandidaten voor priesterschap en diaconaat, voor catechisten en voor assistenten in het pastoraat. Schenk Uw rijke zegen aan de katholieke seminaries en onderwijsinstellingen over heel de wereld: dat zij met helderheid en liefde inzicht in de geloofsmysteries doorgeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.