maandag 27 september 2021

Almachtige God, uw Zoon heeft beloofd bij ons te zijn tot het einde der tijden. Hij vraagt ons om te waken en om de tekenen van de tijd goed te verstaan. Wij bidden U deze week voor alle inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden. Open hun ogen opdat zij elkaar steeds meer herkennen als broeder en zuster; open hun oren voor uw Woord van vrede; open hun hart voor de gaven van uw Heilige Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Florentinus de Kluizenaar, martelaar, door Christus onze Heer.