maandag 27 november 2023

Eeuwige God, U bent steeds trouw en U ziet om naar hen die in eenvoud van hart tot U bidden. Wij vragen U: geef dat wij leren leven voor U en voor elkaar. Dat wij in eenvoud, zuiverheid, en oprechtheid blijven groeien om op steeds heiliger wijze U en onze naasten te dienen. Geef dat Uw Kerk overal blijft groeien, en blijft bijdragen aan de ontplooiing van een wereld waarin gerechtigheid en de vrede van Christus floreren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Bronislao Kostkowski, seminarist, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.