Barmhartige God, U hebt aan gewone mannen en vrouwen heiliging geschonken door het offer van Jezus Christus. Wij bidden U in deze bezinningstijd om Uw zegen voor de miljoenen gewone mensen in de grote stedelijke agglomeraties van Brazilië, die hard moeten werken om rond te komen. Geef dat zij kennis nemen van het Evangelie en zo bemoedigd worden bij alle uitdagingen van het dagelijkse leven in overdrukke en vervuilde steden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Petrus Jo Yong-sam, leek, martelaar tijdens vervolgingen in Korea, door Christus onze Heer.