Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft mensen bevrijd uit de macht van de demonen. Wij bidden U voor allen in India die bezeten zijn door geld, macht en aanzien. Dat hun ogen opengaan voor het Licht van Christus en dat zij inzien waar ware goedheid, schoonheid en waarheid te vinden zijn: Jezus Messias, de enige Weg ten Leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, door Christus onze Heer.27