maandag 27 december 2021

Almachtige God, in het begin was het Woord en het Woord was bij U. Uw Zoon Jezus Christus is het ware Licht van onze wereld. Hij is de enige Weg, de enige Waarheid en het Leven zelf. Wij danken U voor zijn komst in ons midden en wij verheugen ons op zijn komst op het einde der tijden. Geef dat zijn Goede Boodschap omarmd wordt door velen en dat hun hart daarmee met liefde wordt verlicht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.