Genadige God, U hebt Uw grote zorg voor mensen in nood geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U daarom de komende dagen voor de vluchtelingen en ontheemden in Syrië waar geweld telkens weer oplaait. Wij vragen om toereikende hulp en zorg, speciaal voor de kinderen. Wij smeken U: doorbreek het allesverlammende geweld en breng blijvende vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.