Barmhartige Heer, Uw Zoon Jezus Christus verkondigt een Blijde Boodschap van liefde en gerechtigheid voor alle mensen. Wij bidden U vandaag voor de bewoners van Pakistan. Dat hun oren opengaan voor deze Goede Boodschap van heil; dat zij gehoor geven aan Uw roepstem en Uw Evangelie ter harte nemen. Door Christus onze Heer.