Goede God, U leidt Uw Kerk met vaste hand door de wisselvalligheden van de tijden. Wij danken U voor de heiligen van Uw Kerk: voor hen die brood geven aan de armen; voor hen die vrede verkondigen in daden; voor hen die in stilte de komst van Uw Koninkrijk afsmeken. Zegen deze goede mannen en vrouwen, op voorspraak van de heilige Monica, door Christus onze Heer.