God van vrede en gerechtigheid, Uw Woord bevrijdt mensen van hun zelfzucht en opent hun ogen voor de ware vrijheid. Wij bidden U deze week speciaal voor Uw Kerk in de Verenigde Staten. Dat jonge Amerikanen bezield raken door het voorbeeld van Uw Zoon. Dat Uw Kerk daar mag groeien in geloof en in aantal, om zo een krachtig teken te zijn van Uw liefde. Wij danken U voor alle Katholieke geloofsverkondigers in de Verenigde Staten. Bemoedig hen in hun werk en schenk hun rust en innerlijke vrede. Door Christus onze Heer.