Barmhartige God, Uw barmhartigheid is niet te overtreffen. Uw vergevingsgezindheid is alom bekend. Wij bidden U voor alle mensen in Jemen die op de vlucht zijn voor geweld – speciaal voor de kinderen. Dat zij rust, onderdak en voldoende voedsel en water mogen vinden. Geef dat wij zelf mogen groeien in liefde voor U en voor onze naasten en dat wij onze liefde bekrachtigen met daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.