Almachtige God, U verhoort de gebeden van mensen die in nood zijn. Wij vragen U: zie om naar het lijden van de vele zieken in Afrika die AIDS hebben. Geef hun menslievende zorg en een schone plek om zich neer te kunnen leggen. Dat zij in geborgenheid kunnen uitrusten. Geef dat hun landgenoten zich hun lot aantrekken en hulp bieden. Door Christus onze Heer.