God van liefde en gerechtigheid, Uw Koninkrijk gedijt waar Uw Geest waait. Wij bidden U vandaag dat Uw Geest van vrede en wijsheid krachtig mag waaien in Turkije. Dat regeringsleiders en religieuze leiders geraakt worden door Uw Evangelie en gehoor geven aan Uw geboden. Door Christus onze Heer.