God onze Heer, Uw Zoon Jezus Christus vertrouwde zijn Evangelie toe aan zijn discipelen en schonk hun zijn heilige Geest. Wij bidden U vandaag voor alle bisschoppen in China, in het bijzonder voor hen die lijden onder vervolging. Geef dat zij altijd trouw blijven aan Christus en zijn ene Kerk en dat zij het Evangelie, tegen de heersende cultuur in, blijven verkondigen. Door Christus onze Heer.