maandag 26 september 2022

Barmhartige God, die ons het eeuwige leven schenkt in Christus Uw Zoon: wij bidden op deze maandag om Uw rijke zegen voor alle religieuzen in Indonesië, mannen en vrouwen. Wij danken U voor hun trouwe inzet bij de opbouw van Uw Koninkrijk. Wij bidden U om vele roepingen voor het religieuze leven in dit uitgestrekte eilandenrijk: zowel actief als contemplatief. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cosmos en Damianus, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.