maandag 26 oktober 2020

Barmhartige God, moedige mannen en vrouwen hebben al eeuwen de Goede Boodschap van Uw Zoon verkondigd in China, vaak met gevaar voor eigen leven. Wij danken U voor alle Chinese Christenen die in hun voetsporen het Evangelie levend houden en uitdragen aan hun landgenoten. Schenk deze gelovigen de prudentie, wijsheid en geduldige liefde die nodig is bij hun verkondigingswerk. Door Christus onze Heer.