maandag 26 juni 2023

Heilige en sterke God, U hebt Uw uitverkoren volk met krachtige arm bevrijd uit de onderdrukking van Farao. Wij bidden U voor de vele kinderen in India die als slaaf gebruikt worden door hun landgenoten. Geef dat de uitbuiters van deze jonge mensen het Evangelie van Jezus Christus leren kennen: dat zij hierdoor de genadevolle inzicht ontvangen om mee te werken aan de opbouw van Uw Koninkrijk, door gebed en door daden van caritas. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mykola Konrad, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in de Oekraïne, door Christus onze Heer.