maandag 26 juli 2021

Genadige God, Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde, is de allerarmsten zeer nabij. Wij willen U daarom bidden voor mensen die in grote armoede leven in de grote steden van Nigeria. Om een minder vervuilde leefomgeving, om genoeg betaald werk en om bescherming tegen misdaad en corruptie. Geef dat Uw Kerk – ook aanwezig in de actieve congregaties en in de parochies – in de arme wijken van Lagos instrument mag zijn van Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Ward, door Christus onze Heer.