maandag 26 december 2022 

Barmhartige God, U hebt de Kerk van Uw Zoon getooid met moedige mannen en vrouwen die door de eeuwen heen het Evangelie van Christus hebben verkondigd tot in de dood. Hun beulen vergaven zij uit liefde; hun bloedgetuigenis gaven zij, met Christus, ter ere van U. Wij bidden U vandaag voor allen die nu vervolgd worden omdat zij belijden dat Jezus Messias Uw eniggeboren Zoon is. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stefanus, eerste martelaar, door Christus onze Heer.