maandag 26 april 2021

Almachtige God, de vrede tussen mensen en volkeren is kwetsbaar en moet voortdurend bewaakt en gevoed worden. Wij bidden U deze week voor vrede in Ethiopië waar al vele jaren mensen elkaar tot slachtoffer maken. Dat de leiders van de verschillende bevolkingsgroepen zich bezinnen, geweld afwijzen en dialoog zoeken met elkaar. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, door Christus onze Heer.