Goede God, U hebt Uw Kerk gezegend met het bloedgetuigenis van de martelaren. Wij danken U voor deze moedige mannen en vrouwen die door alle eeuwen heen de Goede Boodschap van Uw Zoon hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U voor allen die nu vervolgd worden omwille van hun geloof: geef hun kracht, geduld, moed en wijsheid. Wees hen nabij. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stefanus, martelaar, door Christus onze Heer.