Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle inwoners van Cuba. Dat U hun harten opent voor Uw Boodschap van leven en liefde en ontvankelijk maakt om Uw Woord van vrede goed te kunnen verstaan. Wij danken U voor alle Cubaanse geloofsverkondigers. Bemoedig hen in hun belangrijk werk en schenk hun regelmatig de rust om weer op verhaal te komen. Door Christus onze Heer.