Grote en sterke God, U hebt Uw eniggeboren Zoon gezonden in de wereld opdat mensen overal op aarde Uw barmhartigheid en rechtvaardigheid zullen verheerlijken. Vandaag willen wij U bidden voor de machthebbers en religieuze leiders in Nigeria. Wij bidden U dat zij de waarheid, schoonheid en kracht van het Evangelie steeds beter leren kennen; dat hun hart opengaat voor Jezus Christus en zij hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Door Christus onze Heer.

_x000D_