God van liefde, Uw Zoon Jezus Christus bracht een Blijde Boodschap van vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen Uw zegen over alle gezinnen die op de vlucht zijn in de landen van centraal Afrika. Geef aan de ouders hoop en vertrouwen op een betere toekomst; bescherm de kinderen tegen geweld en uitbuiting en geef dat zij kunnen opgroeien in vrede en uitgroeien tot gezonde en gelukkige mensen. Door Christus onze Heer.