maandag 25 oktober 2021

Heer onze God, Jezus Christus klopt bij ons aan en zal maaltijd met ons houden wanneer wij open doen. Wij vragen U: open ons hart voor zijn Boodschap van heil en geef dat wij groeien in liefde voor onze naasten. Verhoor onze gebeden deze week voor de inwoners van Libië, waar al jaren een steeds weer oplaaiende oorlog woedt. Geef dat zij de kans krijgen om de Blijde Boodschap te omarmen en de vrede van Christus te ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Januarius van Sassari, diaken, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.