Goede God, U hebt Uw grote liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus Messias. Hij trok rond en raakte zieken aan, opende de ogen van blinden en deed de lammen lopen. Wij bidden U dat vele jonge mensen in Ethiopië en Eritrea Zijn genezende aanraking mogen ervaren in hun leven. Dat hun ogen opengaan en dat zij zich bekeren tot Hem, Uw Zoon, de enige bron van het ware leven, Christus onze Heer.