maandag 25 maart 2024

Goede God, Uw Boodschapper Gabriël heeft de maagd Maria verteld dat zij moeder zou worden van Uw Zoon. Zij stemde in, werd overschaduwd door Uw heilige Geest en werd zwanger van Uw goddelijk Woord. Wij bidden U dat mensen overal de waarheid en de kracht van de Blijde Boodschap leren kennen en hiermee instemmen; dat hun hart open gaat voor Uw Woord en dat zij hun unieke talenten inzetten voor een vreedzame en rechtvaardige wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.