maandag 25 december 2023

Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde, in den beginne hebt Gij door Uw Woord het licht voortgebracht. Op deze heilige Kerstdag, waarop wij met grote blijdschap de geboorte vieren van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, willen wij Uw krachtige zegen vragen voor  christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof in de geboorte van Uw Zoon naar het vlees. Door Christus onze Heer.