maandag 25 april 2022

Almachtige God, Vader van onze verrezen Heer en Redder Jezus Christus. U verhoort de gebeden van mensen die tot U roepen in nood. Wij vragen U: zie om naar de verzuchtingen van mensen die elke dag zwaar en gevaarlijk werk moeten verrichten om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor kinderen die gedwongen worden om te werken. Voor mensen die werk zoeken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Pedro de San José Betancur, derde orde lid van de Minderbroeders en weldoener, door Christus onze Heer.