Almachtige en barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus is geboren uit de heilige maagd Maria. Op deze dag waarop Uw volk de geboorte van onze Heer en Verlosser met vreugde viert, bidden wij U voor alle Christenen en mensen van goede wil: dat zij Uw krachtige zegen mogen ontvangen waar zij ook wonen. Wij vragen U in diep vertrouwen: wees allen die vervolgd worden omwille van hun geloof in de geboorte van Uw Zoon, innig nabij. Door Christus onze Heer.