Genadige God, Uw goede daden worden overal met vreugde gevierd en verkondigd. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers, religieuze leiders en rijken in Egypte. Wij vragen U dat zij het lichamelijke en geestelijke welzijn van alle Egyptenaren behartigen en beschermen. Geef in Uw genade dat Egyptenaren die Jezus Christus nog niet kennen, Zijn Blijde Boodschap omarmen en uitdragen in hun werk en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Alexandrië, martelares, door Christus onze Heer.